Activiteitenboek Kleine Wetenschappers

Jonge kinderen onderzoeken de wereld om hen heen als kleine wetenschappers. Omarm die nieuwsgierigheid in de groep. Download het activiteitenboek van TalentenKracht.

Jonge kinderen praten meestal nog niet goed genoeg om te vragen hoe het zit en de uitleg goed te begrijpen. Daarom proberen ze veel uit, zo onderzoeken ze hun omgeving. Door simpelweg te doen leren de kinderen wat er gebeurt. Leren door ervaren dus. Bij het onderzoeken van hun omgeving laten kinderen al verschillende talenten zien zoals logisch denken, het herkennen van patronen en de constructie van bouwwerken. Het onderzoeksprogramma TalentenKracht is er op gericht om deze talenten bij de kinderen in beeld te brengen en zo goed mogelijk te behouden en te ontwikkelen.

Download hier rechts het activiteitenboek van TalentenKracht. Het boek is bedoeld om handreikingen te bieden voor gastouders en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en op peuterspeelzalen om ook hier de redeneertalenten van jonge kinderen tot hun recht te laten komen en te stimuleren.

Laat kinderen zelf bepalen hoe ze hun omgeving onderzoeken, en stimuleer en begeleid hen hierin! 

 


Activiteitenboek Kleine Wetenschappers
Doelgroep:PM'er/Leerkracht
Speerpunten:Ontdekken
Bron:CED-groep
Link: http://bit.ly/1IXCdut