Kleuterwiskunde

Prentenboeken zijn een belangrijk middel om de taal- en rekenontwikkeling van kleuters te stimuleren. Wiskundige verschijnselen uit prentenboeken nodigen uit om vragen te stellen waarover gedacht en geredeneerd kan worden. Daarmee verrijken kleuters hun (reken)taal en leren zij verbanden te leggen tussen wat ze horen, wat ze zien en wat ze meemaken.

De Taxonomie van Bloom en de uitwerking daarvan voor de 21e eeuw (Andersen & Kratwohl, 2002) is een denkkader waarin naast vragen van een lagere denkorde, zoals wie-, wat-, waar-, wanneervragen, ook vragen van een hogere denkorde aan bod komen. Vragen als ‘stel je eens voor’ of ‘hoe kan…’ en ‘waarom’ stimuleren het diepere denken over reken-wiskundige verschijnselen. Een vraag die daartoe aanzet noemen we een rijke rekenvraag. Zie onderstaande afbeelding. 

Bovenstaande is een fragment uit het artikel: 'Waarom kiest beer een emmer?' 


Kleuterwiskunde
Doelgroep:PM'er/Leerkracht
Speerpunten:Tellen, meten en meetkunde
Bron:Aafke Bouwman - CPS
Link: