Spelobservatietabel

Om een goed beeld te krijgen van de spelkwaliteit, de spelintensiteit en het spelniveau reiken we deze Spelobservatietabel aan. De tabel biedt structuur tijdens het observeren van de kinderen. 

Bekijk de tabel


Spelobservatietabel
Doelgroep:PM'er/Leerkracht
Speerpunten:Spel
Bron:Kobi Wanningen - School aan Zet
Link: