Interview SLO-doelen - leerkracht De Boemerang

SLO ontwikkelde doelen voor het jonge kind voor
 de ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, sociaal- emotioneel, bewegingsonderwijs, kunstzinnige oriëntatie, oriëntatie op jezelf en de wereld en motoriek.

‘We werken toe naar een integraal aanbod - een leerplankader - dat kan worden afgestemd op de specifieke mogelijkheden en behoeften van elk kind en zicht geeft op de doorgaande lijnen in de basisschool. Voor kleuters zijn we zo goed als klaar, voor de peuters al aardig op weg’, vertelt Gäby van der Linde, projectleider Jonge Kind bij SLO. 

Lees het artikel 'We kunnen de ontwikkeling van de kleuters nu beter volgen en stimuleren.'

Meer weten? Zie www.slo.nl/jongekind

 


Interview SLO-doelen - leerkracht De Boemerang
Doelgroep:PM'er/Leerkracht
Speerpunten:Met een doel
Bron:SLO
Link: