Begrijpend lezen volgens Bloom

Begrijpend leesonderwijs is niets anders dan kinderen leren denken. En dat kan op verschillende niveaus: van herinneren en begrijpen tot toepassen, analyseren, evalueren en creëren. De Amerikaanse onderwijspsycholoog Benjamin Bloom bracht deze opbouw (‘taxonomie’) van lagere en hogere denkvaardigheden in kaart.

Het aanleren van denkvaardigheden is misschien wel de belangrijkste verantwoordelijkheid van leerkrachten. Als leerkracht moet je niet alleen zorgen dat kinderen kennis kunnen reproduceren. Ook is het belangrijk dat kinderen kennis kunnen vertalen naar een andere situatie of kunnen zeggen waarom ze sommige informatie belangrijker vinden dan andere. Daarom is het belangrijk om verschillende denkniveaus aan te spreken. De indeling van Bloom naar zes verschillende niveaus helpt daarbij. 

Door bijvoorbeeld te modelen, het hardop denkend voordoen, kun je als leerkracht je kinderen op de verschillende niveaus leren denken. Zelfs als kinderen nog niet kunnen lezen, kun je al wel modelen. Kleuters leren dan om begrijpend te luisteren. Vervolgens leren ze makkelijker begrijpend lezen, zodra ze technisch kunnen lezen en beschikken over voldoende woordenschat.

Er is geen normatief onderscheid tussen de zes denkniveaus: het hogere niveau is niet beter dan het lagere niveau. Wel is het belangrijk om kinderen zo veel mogelijk op alle niveaus aan te spreken, van groep 1 van de basisschool tot en met het eindexamenjaar van het voortgezet onderwijs. Met ‘de boom van Bloom’ kun je nagaan of alle denkniveaus aan bod komen. Hoe hoger in de boom des te moeilijker de denkvaardigheid.

De illustratie van de boom brengt de zes niveaus mooi in beeld. Je kunt de boom van Bloom hier downloaden, heb je de niveaus altijd bij de hand. 


Begrijpend lezen volgens Bloom
Doelgroep:PM'er/Leerkracht
Speerpunten:Met een doel
Bron:CPS
Link: