Vooruit met de groep!

Om structuur aan te brengen in de dag maak je als pedagogisch medewerker gebruik van een programma met vaste en flexibele onderdelen. Kinderen doen afwisselend mee in de grote groep of in kleine groepjes - soms zelfstandig, soms alleen. Kenmerkend is verder dat er op de groep gewerkt wordt aan bepaalde ontwikkelingsdoelen, bijvoorbeeld voor taalverrijking of rekenen, of aan de motorische ontwikkeling. Om samenhang te brengen in het programma worden de activiteiten bovendien vaak uitgewerkt rondom een thema. In het boekje ‘Vooruit met de groep!’ belichten we aspecten van het werken in de groep zoals het dagritme, de groeps- dynamiek, het activiteitenprogramma en het werken met een thema. Verder komen zaken aan de orde als de inrichting van de groep en het gebruik van materialen, het werken in grote en in kleinere groepen en enkele andere onderwerpen. 


Vooruit met de groep!
Doelgroep:PM'er/Leerkracht
Speerpunten:Gebruik de tijd
Bron:Sardes & Vversterk
Link: