Weinig taal, toch in gesprek

Als professional doe je al veel aan taalontwikkeling. Toch lukt het niet bij alle kinderen om de taalontwikkeling te stimuleren. Hoe krijg je nu de minder taalvaardige kinderen mee in gesprekken? Hoe daag je ze uit om toch te praten? Leerkrachten, pedagogisch medewerkers en onderzoekers hebben samen uitgezocht hoe laagtaalvaardige jonge kinderen uitgedaagd worden tot communicatie. Praktijk en wetenschappelijke kennis hebben zo samen tot een werkzame aanpak geleid, waarbij sterke punten uit diverse richten worden gecombineerd.  

Hoe eerder, hoe beter
Hoe eerder communicatie tot stand komt, hoe beter de taalontwikkeling verloopt en hoe groter de kans op schoolsucces is. Bied die uitdaging bijvoorbeeld door je rijke speelomgeving ook talig rijk te maken. Of door als speelmaatje mee te doen met de kinderen. En door jouw gedrag in die gespreksmomenten zo te veranderen dat je kinderen echt de ruimte geeft en uitdaagt. Want hoeveel ruimte schep jij echt in zo’n gesprek? Krijgt een kind echt de kans om antwoord te geven op je vraag of praat je zelf meteen snel door? Heb je wel eens teruggekeken naar een video-opname ervan? Wil je weten welke sterke punten we allemaal gebruiken? En hoe jij die zelf kunt inzetten? Gerbruik de link in het kader rechts. Onderstaande punten worden toelicht middels een beschrijving en korte filmpjes. 

Ingrediëntenlijst ‘Weinig taal, toch in gesprek’

  • Schep een rijke talige speel/leeromgeving
  • Doe mee in spel als speelmaatje, dus zonder controlevragen
  • Sluit aan bij het T1-leven van het kind
  • Ga direct communicatie aan, verwoord wat een kind doet
  • Schep ruimte en inhoudelijke uitdaging
  • Gebruik verbazing en prikkelende beweringen
  • Geef impliciete feedback en ga door met de communicatie
  • Bied vaste zinnetjes aan
  • Wees eens wat minder hulpvaardig: qua taal en qua handelen
  • Maak een probleem!

Weinig taal, toch in gesprek
Doelgroep:PM'er/Leerkracht
Speerpunten:Terloopse momenten
Bron:Marnix Academie
Link: http://bit.ly/1UHweKT