1. Sociaal-emotionele behoeften garanderen

Speerpunt 1: Warme relaties

Kinderen ontwikkelen zich in relatie tot een ander. Dit kun je aanmoedigen door…

  • Respectvol met kinderen te communiceren door naar elkaar te luisteren, op een positieve toon te praten en elkaar op een respectvolle manier aan te spreken.
  • Positieve affectie te tonen. Hierbij is verbale affectie belangrijk, complimenten geven of uitspreken dat de inzet en inbreng van het kind wordt gewaardeerd, maar fysieke affectie, tussen de kinderen in zitten of een aai over de bol geven, net zo.
  • Ruimte te geven voor alle emoties van kinderen. Zorg dat kinderen het grootste deel van de dag positieve emoties ervaren. Conflicten mogen er natuurlijk ook zijn. Los deze wel snel op door de kinderen strategieën aan te reiken.

Voorbeeld

In deze video zie je niet alleen hoe de jonge kind professional respectvol met de kinderen communiceert, maar is ook zichtbaar dat er ruimte is voor alle emoties van de kinderen. De jonge kind professional bevordert respectvolle communicatie door te luisteren naar de kinderen en voor te doen hoe de kinderen op een respectvolle manier met elkaar kunnen praten. Wanneer er een conflict ontstaat tussen twee kinderen laat ze de emoties van de kinderen er zijn, maar helpt ze hen ook om snel een oplossing te vinden, zodat het conflict niet escaleert. Ze sluit hierbij aan bij het niveau van het kind door de jongere kinderen meer te ondersteunen in hun taalgebruik en de oudere kinderen minder.

Tips

  • Laat een andere collega eens meekijken of maak een video-opname, zo kun je horen/zien wat je doet en daar samen op reflecteren.
  • Ook bij kinderen kun je informatie ophalen over de sfeer in de groep, stel ze bijvoorbeeld vragen als ‘’Vind je het fijn op de groep? Wanneer wel, en wanneer niet?’’ of ‘’Met welke kinderen speel jij graag?’’.

Meer weten?

  • Wil je weten hoe vaardig jij zelf bent in dit speerpunt? Klik dan hier.
  • Door de kinderen strategieën aan te reiken om conflicten op te lossen, sluit je ook aan bij Speerpunt 16: Burgerschap.