3. Brede ontwikkeling stimuleren

Speerpunt 16: Burgerschap

Gebruik de groep als oefenplaats voor burgerschapsvaardigheden. Dit kun je bevorderen door…

  • De kinderen te laten merken dat zij gehoord en gezien worden en dat hun inbreng ertoe doet, bijvoorbeeld door goed naar hen te kijken en te luisteren. Maar ook door regelmatig gesprekken met ze te voeren over wat ze leuk vinden en wat niet, en over welke ideeën ze hebben.
  • Kinderen verantwoordelijkheid te laten dragen die aansluit bij hun ontwikkelingsniveau. Ook elkaar helpen zorgt voor de ontwikkeling van verantwoordelijkheid. Bij conflicten is het daarnaast van belang om kinderen aan te moedigen deze zelf vreedzaam op te lossen, bijvoorbeeld door hun eigen standpunt aan de ander uit te leggen.
  • Activiteiten te doen waarbij kinderen leren over verschillen, aangezien burgerschap ook gaat over kinderen leren open te staan voor en omgaan met verschillen tussen mensen. Daarnaast kun je kinderen met verschillende achtergronden of met verschillende fysieke of ontwikkelingsmogelijkheden met elkaar te laten spelen en samenwerken.
  • Aan de slag te gaan met sociaal-maatschappelijke activiteiten, zoals het inzamelen van geld voor een goed doel. Daarnaast hoort het bespreken van morele vraagstukken (bijvoorbeeld over het klimaat, armoede, discriminatie en uitsluiting, etc.), afgestemd op het ontwikkelingsniveau van kinderen, ook bij burgerschap.

Voorbeeld

  • Door de ruimte in te richten met materialen van de Vreedzame School kun je aan de slag gaan met Burgerschap.

Tips

  • In deze blog op de Early Years Blog worden tips gegeven over hoe je jonge kinderen een stem kunt geven in de groep.
  • Op www.kinderparticipatie.nu staan tips over hoe je jonge kinderen op verschillende, leeftijdsadequate manieren kunt laten participeren op de groep.
  • Vreedzaam werken is een Utrechts initiatief. Op de website van de Vreedzame School en Stichting Vreedzaam kun je meer lezen over wat vreedzaam werken inhoudt.

Meer weten?