1. Sociaal-emotionele behoeften garanderen

Speerpunt 4: Verantwoordelijkheid

Kinderen ontwikkelen zich door zelf te mogen handelen. Dit kun je aanmoedigen door…

  • Gebruik te maken van de hulp van kinderen. Hierdoor groeit hun zelfvertrouwen en hun gevoel van competent zijn.
  • De kinderen verantwoordelijkheid te geven om dingen zelf te doen en zelf keuzes te maken. Daarbij mogen kinderen ontdekken dat fouten maken normaal is, mits ze hierbij leren hoe ze om kunnen gaan met nadelige gevolgen.
  • Kinderen elkaar te laten helpen tijdens spel en verzorgingsroutines.

Voorbeeld

  • In deze video kun je zien hoe de jonge kind professional de kinderen in haar groep verantwoordelijkheid geeft door hen te laten helpen met opruimen. Ze geeft sommige kinderen taakjes en helpt waar nodig. Daarnaast geeft de jonge kind professional de kinderen de kans om elkaar te helpen tijdens het opruimen. Tot slot is in de video te horen dat op de kastjes zichtbaar is wat waar moet. Hierdoor wordt de verantwoordelijkheid van de kinderen ook begeleid. De jonge kind professional differentieert tussen de kinderen door jongere kinderen een directe opdracht te geven ‘’Dan mag jij de kam en het speldje daar opruimen.’’, en oudere kinderen een minder directe opdracht te geven ‘’Dan mag jij de beker opruimen, weet jij waar deze moet?’’.

Tips

  • Door natuurgetrouwe foto’s op de kastjes e.d. op de groep te plaatsen, biedt je kinderen de kans om zelf op zoek te gaan naar wat ze nodig hebben in plaats van het te moeten vragen. Hierdoor krijgen ze het gevoel competent te zijn. Deze foto’s kun je zelf maken of op internet zoeken.
  • Geef kinderen de taak om nieuwe kinderen rond te leiden. Zo krijgen zij niet alleen een gevoel van competentie en autonomie, en krijg je als onderwijsprofessional ook informatie over wat de kinderen belangrijk vinden en wat niet. Met een dergelijke activiteit sluit je ook aan bij Speerpunt 3: Kindperspectief en Speerpunt 16: Burgerschap.

Meer weten?

  • Wil je weten hoe vaardig jij zelf bent in dit speerpunt? Klik dan hier.