1. Sociaal-emotionele behoeften garanderen

Speerpunt 3: Kindperspectief

Kinderen ontwikkelen zich als hun initiatieven ertoe doen. Dit kun je bevorderen door…

  • Kinderen te betrekken bij de beslissingen in de groep. Dit betekent ruimte geven aan kinderen om hun eigen initiatieven, inzichten en ervaringen in te brengen en om keuzes te maken binnen de grenzen van de groep.
  • Binnen de grenzen van de groep aan te sluiten bij de leefwereld van het kind door te observeren, te volgen en ideeën aan kinderen te ontlokken.

Voorbeeld

Tips

  • Aansluiten bij de leefwereld van het kind kan ook door het inrichten van een themahoek op basis van de ideeën van de kinderen. Samen kun je nadenken over welke inrichting en materialen de themahoek nodig heeft en hoe ze dat eventueel zelf kunnen maken. Denk ook samen na over wat voor een soort (rollen)spel past bij dit thema. Door hier rekening mee te houden sluit je aan bij Speerpunt 4: Verantwoordelijkheid, Speerpunt 9: Spel en Speerpunt 16: Burgerschap.

Meer weten?

Wil je weten hoe vaardig jij zelf bent in dit speerpunt? Klik dan hier.