2. Ontwikkel- en leermogelijkheden creeren

Speerpunt 9: Spel

Kinderen ontwikkelen zich door met plezier te spelen. Dit kun je stimuleren door…

 • Kinderen zoveel mogelijk kansen te bieden om te spelen. Dit kan individueel of samen.
 • Spel bewust in te zetten als middel om de ontwikkeling te bevorderen. Dit noem je spelend leren.
 • Te variëren in meer en minder begeleiding in het spel. Door zelf ook mee te spelen stimuleer je kinderen die niet vanzelf tot betekenisvol spel komen.
 • Een rijke en betekenisvolle speelleeromgeving te bieden die aansluit bij het ontwikkelingsniveau van kinderen. Door verschillende hoeken te creëren worden de kinderen nieuwsgierig en enthousiast.
 • Kinderen te betrekken in ideeën voor en de inrichting van de (thema)hoeken in de speelleeromgeving.

Voorbeeld

 • In deze video zie je de themahoek postkantoor uitgewerkt. De jonge kind professional doet alsof ze een klant is om zo tot betekenisvol spel te komen. Vervolgens vertelt ze aan de kinderen dat ze een probleem heeft: De doos die ze heeft om het voorwerp te versturen is te klein. Ze vraagt de kinderen om haar te helpen. Vervolgens lossen de kinderen het probleem op door te zoeken naar een grotere doos waar het voorwerp wel in past. Op deze manier leren de kinderen spelend over ruimtelijk inzicht.

Tips

 • Voor het bedenken van een themahoek hoef je niet bij nul te beginnen. Als je een thema hebt, kijk dan eerst eens op internet voor ideeën. Hier staan namelijk al veel voorbeelden van themahoeken die je makkelijk aan kunt passen naar de mogelijkheden van jouw groep. Kijk bijvoorbeeld eens op www.kleuteruniversiteit.nl of www.peuteractiviteitenweb.com.
 • Via themahoeken kun je kinderen ook kennis laten maken met andere culturen, denk bijvoorbeeld aan het inrichten van een Marokkaanse huishoek, met typische attributen zoals een Marokkaans theeservies. Themahoeken over verschillende culturen zijn ook een mooie manier om ouders te betrekken, bijvoorbeeld door aan hen te vragen wat voor ideeën zij hier voor hebben en door ze materialen te laten meenemen.

Meer weten?

 • Wil je weten hoe vaardig jij zelf bent in dit speerpunt? Klik dan hier.
 • Door kinderen te betrekken in het inrichten van de speelleeromgeving toon je hen dat hun initiatieven ertoe doen (zie ook Speerpunt 3: Kindperspectief) en bied je hen een mogelijkheid tot verantwoordelijkheid (zie ook Speerpunt 4: Verantwoordelijkheid).
 • Themahoeken lenen zich ook goed voor spelend leren. Denk aan het voorbeeld bij dit speerpunt, of het toevoegen van prijskaartjes aan voorwerpen in de themahoek ‘winkel’. Voor meer inspiratie, zie ook Speerpunt 13: Tel- en meetactiviteiten.