1. Leren en ontwikkelen binnen je organisatie

Speerpunt 3: Lerende cultuur

  • Het borgen en versterken van kwaliteit vraagt om continue aandacht en professionalisering. Ook is het belangrijk dat er sprake is van een lerende cultuur in de hele organisatie, dus zowel bij individuen als in het team.
  • Een lerende cultuur heeft een cyclisch karakter waarbij experimenteren en reflecteren centraal staat. Medewerkers hebben een nieuwsgierige houding ten aanzien van hun werk en de belevingswereld van de ander.
  • Kritische reflectie is een cruciaal onderdeel van het werk. Goed reflecteren is een vaardigheid. Door dit samen te doen, kunnen professionals niet alleen hun eigen zelfreflectie stimuleren, maar ook bijdragen aan elkaars leerproces.

Voorbeeld

  • Een lerende cultuur kan een impuls krijgen door samenwerkingen buiten je eigen organisatie aan te gaan. Een voorbeeld hiervan zijn de lerende netwerken doorgaande lijn. Meer hierover kun je lezen op bij speerpunt 2: samen leren.

Tips

  • Om kritisch te kunnen reflecteren op jezelf en je eigen werk en denkprocessen heb je vernieuwende input van buitenaf nodig. Zorg voor voldoende gelegenheid om buiten je eigen ‘bubbel’ te kijken door af en toe op een andere locatie te kijken of met mensen buiten je directe netwerk in gesprek te gaan.