3. Brede ontwikkeling stimuleren

Speerpunt 12: Taalaciviteiten

Ondersteun de taalontwikkeling met gerichte taalactiviteiten. Dit kun je doen door…

 • Voor jonge kinderen in te zetten op woordenschat, klank- en letterherkenning (fonemisch bewustzijn) en leesplezier, bijvoorbeeld door voor te lezen. Door het voorlezen vervolgens te koppelen aan begeleidende activiteiten zoals een verteltafel of themahoek krijgt het meer betekenis voor de kinderen.
 • Jonge kinderen zelf de kans te geven om te ‘lezen’. Ze zullen vooral bladeren in de boeken en misschien zelf verhalen bedenken aan de hand van de afbeeldingen. Zo kunnen ze elkaar ‘voorlezen’.
 • Doelgericht nieuwe woorden aanbieden en uitleggen met bijvoorbeeld thema’s, liedjes etc. Voor letterherkenning is hierbij van belang dat de geschreven letters zichtbaar zijn in de groep.
 • Stil te staan bij meertaligheid in je groep. Hierdoor stimuleer je niet alleen de meertalige taalontwikkeling bij kinderen maar geef je de groep ook mee dat er verschillende talen zijn en je meer dan één taal kan spreken.

Voorbeeld

 • In deze video zie je hoe de jonge kind professional aansluit op de klankherkenning, en daarmee het fonemisch bewustzijn, van kinderen. De kinderen zitten in de kring om hun jas te pakken, in plaats van dat ze dit allemaal tegelijk mogen doen zegt de jonge kind professional ‘’Als je naam begint met de letter S, pak je rustig je jas.’’. Dit breidt ze uit totdat alle kinderen zijn geweest. Op deze manier leren de kinderen de eerste klank van hun naam te koppelen aan een letter. Ook bij dit speerpunt kun je differentiëren, zo kun je je bij jonge kinderen richten op één woord dat bijvoorbeeld begint met de letter S. Bij oudere kinderen kun je dit bijvoorbeeld uitbreiden naar wat is de laatste letter van je naam.

Tips

 • Wil je ideeën opdoen voor rijke teksten om voor te lezen? Kijk dan eens hier.
 • Neem ook eens een kijkje op de Early Years Blog, hier staan verschillende blogs over het jonge kind, onder andere over taalontwikkeling en taalactiviteiten.

Meer weten?

 • Wil je weten hoe vaardig jij zelf bent in dit speerpunt? Klik dan hier.
 • Door de kinderen zelf de kans te geven om te lezen bevorder je hun fantasie en bied je hun een rijke en betekenisvolle speelleeromgeving. Hierdoor sluit je ook aan bij Speerpunt 9: Spel.
 • Door stil te staan bij meertaligheid sluit je ook aan bij Speerpunt 5: Inclusieve leeromgeving en Speerpunt 8: Rijke Taal.
 • De speerpunten in het UKK sluiten aan op de uitgangspunten en (verderstrekkende) doelen van het Utrechts Taalcurriculum 0-8 jaar. Het UTC is te vinden bij documenten.