1. Professionals

Speerpunt 3: Aandacht voor thuistalen

De kwaliteit van het taalaanbod thuis is belangrijker dan in welke taal dit gebeurt. Wanneer ouders minder goed Nederlands spreken, is het belangrijk om te benadrukken dat zij de eerste taal gebruiken in liedjes, verhaaltjes, gesprekken en educatieve activiteiten met het kind. Een taalarme omgeving schaadt de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind. Daarnaast ontneem je het kind de kans om meertalig op te groeien.

Ook het hebben van belangstelling voor elkaars talen is van belang. Ouders kunnen hier een centrale rol bij spelen, zo kun je met hen bijvoorbeeld liedjes in meerdere talen zingen of een verhaal in meerdere talen vertellen.

Wanneer ouders weinig Nederlands spreken, is het belangrijk om de tijd te nemen om een gesprek te voeren, bijvoorbeeld door ze uit te nodigen op een rustig moment van de dag. Help ouders door bijvoorbeeld iets langzamer te praten, goed te articuleren en te vragen of het duidelijk is.

Voorbeeld

  • De Verteltasmethode is een mooie manier om aandacht te geven aan thuistalen en tegelijkertijd te werken aan ouderparticipatie, ouderbetrokkenheid en leesbevordering. De Verteltas heeft als basis een prentenboek en een daaraan gekoppeld informatief boek. Verder wordt de Verteltas aangevuld door ouders, met diverse (taal)achtergronden, met (spel)materiaal. Ouders kunnen ook tassen lenen die al eerder door andere ouders zijn gemaakt.

Tips

  • Op de website van Prentenboeken in alle talen kun je boeken laten voorlezen in verschillende talen, dus ook de thuistaal van het kind.
  • Er zijn ook websites waar het kind interactief kan worden voorgelezen. Hierbij wordt het boek voorgelezen aan het kind waarna er vragen worden gesteld die het kind kan beantwoorden door op het juiste plaatje te klikken. Via de bibliotheek kun je toegang krijgen tot sites waar interactief wordt voorgelezen.
  • Om het gesprek met ouders die weinig Nederlands spreken te vergemakkelijken kun je goed gebruik maken van vertaalsoftware of een tolk. In de app van Google Translate kun je naast typen bijvoorbeeld ook tekst inspreken die vervolgens wordt vertaald en voorgelezen. Andere apps die je kunt gebruiken zijn SayHi en ChatGPT.
  • Ook kun je uiteraard op zoek gaan naar manieren om elkaar te begrijpen zonder taal, bijvoorbeeld door het gebruiken van pictogrammen en gebaren.

Meer weten?

  • Wil je meer voorbeelden over hoe je meertaligheid kan integreren in de groep? Kijk dan bij Speerpunt 8: Rijke Taal.
  • Wil je meer weten over waarom het gebruiken van de eerste taal door ouders zo belangrijk is? Lees dan deze blog op de Early Years Blog