2. Ontwikkel- en leermogelijkheden creeren

Speerpunt 11: Samen doordenken

Kinderen ontwikkelen zich door samen met anderen door te denken. Dit kun je stimuleren door…

  • ‘Waarom’- en ‘hoe’-vragen te stellen of door kinderen dingen te laten voorspellen, ordenen, vergelijken of evalueren. Hiermee wordt het analyseer- en redeneervermogen van kinderen gestimuleerd.
  • Concepten en ervaringen met elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld door tijdens een activiteit over sneeuw de vraag te stellen ‘’Waarin is sneeuw anders dan regen?’’.
  • Gedurende de dag bezig te zijn met korte gesprekjes met de kinderen. Bijvoorbeeld door tijdens het omkleden na de gymles aan de kinderen te vragen wat zij als eerste aan zouden trekken, wat als tweede, etc.

Voorbeeld

  • In deze video is te zien dat de jonge kind professional tijdens een eetmoment de kans pakt om samen met de kinderen door te denken. Er komt een kind naar haar toe met een schaar en ze vraagt aan de groep ‘’Geeft hij de schaar wel of niet op de goede manier aan?’’. Vervolgens vertelt ze hoe de kinderen de schaar moeten vasthouden en vraagt ze ‘’Waarom is dat eigenlijk?’’. Ze geeft de kinderen de gelegenheid om te antwoorden en bevestigt dit vervolgens.

Tips

  • Neem ook eens een kijkje op deze Early Years Blog. Hier staan verschillende blogs over het jonge kind, onder andere over hoe je tot een dieper gesprek kunt komen met het kind.
  • Kijk ook eens op de website www.onderwijskennis.nl. Hier staan artikelen over taalstimulering bij het jonge kind.
  • Ga eens in gesprek met een collega en observeer elkaar op welke en hoe vaak je ‘waarom- ‘en ‘hoe-vragen’ stelt en reflecteer daarop.
  • Het kan helpend zijn om voorafgaand aan een activiteit, eventueel met een collega, na te denken over welke doordenkvragen je kunt stellen aan de kinderen. Bijvoorbeeld tijdens een knutselactiviteit: ‘Hoe kunnen we een rondje knippen?’.

Meer weten?