3. Brede ontwikkeling stimuleren

Speerpunt 14: Wetenschap, natuur en techniek

Maak gebruik van wetenschap, natuur en techniek via ontdek en- ontwerpactiviteiten. Dit kun je doen door…

  • De activiteiten te koppelen aan een thema. Zo worden kinderen voortdurend uitgedaagd om vragen te stellen, eigen ideeën en oplossingen te zoeken, deze kritisch tegen elkaar af te wegen en vervolgens met elkaar te delen.
  • Kinderen te stimuleren materialen en gereedschappen te verkennen en hen te laten verklaren, voorspellen en beredeneren wat ze zien. Zo stimuleer je denkprocessen en worden kinderen uitgedaagd om rijke taal te gebruiken.
  • Gebruik te maken van materialen die je al hebt, bijvoorbeeld spiegels, een ballon, een lampje, Lego of K’nex: dit is allemaal ‘wetenschap, natuur en techniek’.
  • Aan te sluiten bij de persoonlijke voorkeuren van de kinderen; alle kinderen zijn nieuwsgierig, maar ze hebben niet allemaal dezelfde interesses. Om de onderzoekende houding naar een hoger niveau te tillen sluit je daarom aan op hun persoonlijke voorkeuren.

Voorbeeld

  • In deze video zie je hoe de jonge kind professional in gesprek gaat met een kind om zijn denkprocessen te stimuleren. Hij heeft een duikboot gemaakt met cirkelvormige blokjes. Hierdoor stort de boot in. De jonge kind professional vraagt hem een oplossing te bedenken hiervoor. Als ze bij hem terugkomt heeft hij bedacht om vierkante blokjes te gebruiken. Vervolgens ondersteunt ze hem in het verklaren en beredeneren waarom dit beter/wel werkt. Ze doet dit door hem vragen te stellen zoals ‘’Hoe komt het dan dat het niet meer omvalt?’’ en ‘’Wat is het verschil tussen de ronde en de vierkante?’’ Uiteindelijk beredeneert het kind, met hulp van de jonge kind professional, dat iets dat cirkelvormig is rolt als je het duwt en iets dat vierkant is niet. Daarom kun je beter met vierkante blokjes bouwen. Afhankelijk van het ontwikkelingsniveau kun je bij de start de verschillende blokjes laten zien en aan het kind vragen met welke blokjes het best gebouwd kan worden.

Tips

  • Wil je meer ideeën om aan de slag te gaan met dit speerpunt? Kijk dan eens op de website van het expertisecentrum Wetenschap en Technologie of het Wetenschapsknooppunt.
  • Het expertisecentrum Wetenschap en Technologie heeft mooie voorbeelden. In dit document staan een aantal technieken om aan de slag te gaan met wetenschap speciaal voor jonge kinderen.
  • Activiteiten binnen ‘wetenschap, natuur en techniek’ kun je goed koppelen aan Speerpunt 13: Tel- en meetactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van een huis met blokken waar de kinderen (en jonge kind professional) in kunnen zitten. ‘’Hoe groot moet dit huis dan worden? En hoeveel blokken zijn daarvoor nodig?’’.

Meer weten?