3. Brede ontwikkeling stimuleren

Speerpunt 15: Creatieve vorming

Bied kinderen de gelegenheid om hun creativiteit te ontwikkelen. Dit kun je doen door…

  • Kinderen de kans te geven spelenderwijs zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken om zo hun blik van verwondering en creativiteit te behouden.
  • Materialen aan te bieden die uitdagend en betekenisvol zijn en waarmee volop geëxperimenteerd kan worden. Denk aan creatieve materialen, natuurlijke materialen en een grote diversiteit aan hulpmiddelen.
  • Kinderen ook op andere manieren zich creatief te laten uiten, bijvoorbeeld door muziek, dans en theater.
  • Tijdens het creatieve proces steeds vragen te stellen. Hierdoor leert het kind de eigen ervaringen, emoties en ideeën tijdens het creatieve proces te verwoorden. Dit bevordert de eigenheid van ieder kind.
  • Mogelijkheden te bieden voor kinderen om hun werk te laten zien en trots te zijn, bijvoorbeeld door naar elkaars creatieve uitingen te kijken en te luisteren.

Voorbeeld

  • Op deze afbeelding zie je een ingericht atelier. Er zijn veel verschillende materialen zichtbaar die de kinderen kunnen gebruiken, zoals ecoline, houtskool, bubbeltjesplastic, ongekookte pasta, oude kranten, etc. Ook kun je gebruik maken van alternatieve hulpmiddelen (zoals sponzen of aardappels of stempels van te maken) en natuurlijke materialen (zoals takjes, bladeren en bloemen, bijvoorbeeld om reliëf mee te creëren in klei).

Tips

  • Het Nederlands Danstheater heeft, op basis van de doelen van het SLO, een gratis app ontwikkeld, Cacti. Met deze app kun je met jonge kinderen aan de slag met Moderne Dans, de app is ontwikkeld voor groep 1 en 2 en kan inspiratie bieden voor activiteiten met jongere kinderen.
  • Op de website van Eigenwijsnext staan verschillende gratis voorbeeldlessen om, gekoppeld aan een thema, aan de slag te gaan met muziek, drama, dans of beeldende vorming.
  • Neem ook eens een kijkje op de Early Years Blog , hier staan verschillende blogs over het jonge kind, onder andere over waarom zingen met jonge kinderen zo belangrijk is.

Meer weten?