3. Brede ontwikkeling stimuleren

Speerpunt 18: Gezonde leefgewoonten

Stimuleer gezonde leefgewoonten bij kinderen. Dit kun je doen door…

  • Gezond beweeg- en eetgedrag aan te leren door bijvoorbeeld veel te bewegen en dagelijks lange beweegmomenten in te plannen. Hierdoor leren ze niet alleen hun eigen fysieke grenzen kennen, maar het helpt ze ook bij hun cognitieve ontwikkeling (bijvoorbeeld snelheden en afstanden leren inschatten)
  • Bewegen te integreren in dagelijkse routines in de groep, zoals kinderen laten stampen en springen voor ze naar binnen gaan.
  • Aandacht te hebben voor gezonde voeding, bijvoorbeeld door het praten over het belang van variatie in voeding en hoeveelheden, door hen te stimuleren om nieuwe smaken uit te proberen en door aan hen uit te leggen of te laten ontdekken waar eten en drinken vandaan komt.
  • Het goede voorbeeld te geven, bijvoorbeeld door mee te doen met bewegingsspellen en te laten zien dat je hier plezier in hebt. Ook kun je kinderen stimuleren gezond te leven door zelf gezond te eten en niet te roken in het bijzijn van de kinderen. Daarnaast is het van belang met ouders te bespreken wat de afspraken zijn over gezonde leefgewoonten op de groep.

Voorbeeld

  • In deze video zie je hoe de jonge kind professional bewegen integreert in de dagelijkse routines in de groep. Voordat wordt gestart met opruimen, laat de jonge kind professional de kinderen rennen op de plaats en een liedje zingen met bewegingen. Op deze manier krijgt ze niet alleen de aandacht van de groep, maar bewegen de kinderen ook vaker door het integreren van beweging in deze transitiemomenten.

Tips

Meer weten?